TVB《包青天》橫店外景煞科 胡定欣想放鞭炮慶祝

藝人#胡定欣#同#傅嘉莉#等人早前就去咗橫店拍攝TVB劇集《包青天再起風云》,
定欣都不時喺網上分享拍攝點滴。
呢日定欣就喺社交網上載咗張臺前幕后大合照,
大家仲好開心咁舉起V字手勢,
原來喺橫店站嘅拍攝終于完成,
佢仲好開心咁話:“真系要燒炮仗賀一賀佢!包青天之再起風云 #橫店外景 #辛苦曬”

而傅嘉莉亦都喺網上曬出同姚子羚定欣等跳起合照,
仲話自己嘅戲份已經殺青:“我湯曉晨全劇完喇!心里萬般感受,
感謝臺前幕后每一位努力付出,
《包青天之再起風云》必定在電視界掀起風云!”